Úvod

ZBER ODPADU V ROKU 2018:

https://www.jurova.sk/na-stiahnutie

Oznámenia

Oznámenia

Upozorňujeme obyvateľov obce, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018...
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred...
Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu Podozrivé materiály sa vo väčšine...