VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E-mailová adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecjurova@stonline.sk

E-mailová adresa obce na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecjurova@stonline.sk