Aktuality

Aktuality

09.01.2018 - 12:32:00
UPOZORNENIE! Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 8. 01. 2018 voda dodávaná verejným vodovodom sa opäť môže používať na...
21.12.2017 - 05:20:59
INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Jurová spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov: Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva...
18.12.2017 - 09:16:32
Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravu potravín a to z dôvodu prekroč...