Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Jurová

Obec Jurová uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Gabriel Fekete, 29 r., interný audítor, nezávislý kandidát
2. Leopold Kovács, 54 r., veliteľ družstva HS, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Lívia Vidaová, 43 r., administratívna pracovníčka, Most- Híd

https://www.jurova.sk/files/na-stiahnutie/zoznam_zaregistr.kandidatov-st...