ZÁKAZ POUŽÍVANIA PITNEJ VODY

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravu potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy.

Z tohto dôvodu od zajtrajšieho dňa vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody cisternovým vozidlom.

Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom:

od 08.00 do 9.30 a od 14.00 do 15.30

Vodárenská spoločnosť už urobila všetky opatrenia na odstránenie tejto situácie, už prebiehajú montážne práce na osadenie filtračného zariadenia zachytávajúceho škodlivej látky.

O obnovení dodávky bezpečnej pitnej vody Vás budeme informovať.

Rozhodnutie RÚVZ:
https://www.zsvs.sk/informacie/aktuality/rozdohnutie-uvz-obec-trstena-na...