Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018-zapisovateľ

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:
Veronika Nagy
Jurová č. 157
tel.: 0905/676705