Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018- počet obyvateľov

OZNÁMENIE
o počte obyvateľov obce Jurová pre voľby
do orgánov samosprávy obcí ,
ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

Obec Jurová v zmysle § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb Obec Jurová má

460 obyvateľov.

V Jurovej, dňa 12.07.2018