Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018-e-mailová adresa

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obecjurova@stonline.sk.