PITNÁ VODA- KONIEC OBMEDZENIA

UPOZORNENIE!

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 8. 01. 2018 voda dodávaná verejným vodovodom sa opäť môže používať na pitie, varenie a prípravu potravín.

Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo dňa 06.01.2018 a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje dostatočné prečistenie domácich vodovodných sietí.

Od 09.01.2018 vodárenská spoločnosť na základe spomínaného rozhodnutia ukončila dodávku pitnej vody cisternovým vozidlom.