Oznámenie o určení počtu volebných obvodov a poslancov do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Jurovej podľa § 166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 10.08.2018 určilo jeden volebný obvod utvorený pre celú obec a určilo že Obecné zastupiteľstvo v Jurovej bude mať celkom 5 poslancov.

V Jurovej, dňa 13.08.2018

Ladislav Matuška
starosta obce