INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Jurová spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov:
Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vzhľadom na prichádzajúce sviatky, vodárenská spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí náhradné zásobovanie na tri dni dopredu, a to formou balenej pitnej vody, ktorá je balená v 19 litrových balónoch.
Dodávka sa uskutoční:
1. dňa 22. decembra 2017 (piatok), v čase od 9,00-12,00,
dňa 23. decembra 2017 (sobota) v čase od 10.00-12.00
2. dňa 30. decembra 2017 (sobota) v čase od 09.00-12.00

Zmluvný odberatelia vodárenskej spoločnosti si vodu môžu prevziať na obecnom úrade Jurová.

Prázdnu nádobu bude bezpodmienečne nutné vrátiť do
27. decembra 12.00 hodiny.

Počas vianočných sviatkov, v termíne od 24.–26. decembra 2017 (nedeľa- utorok) zásobovanie cisternovým vozidlom nebude.

Dňa 01. januára 2018 zásobovanie cisternovým vozidlom tiež nebude, preto Vás žiadame, aby ste si na tento deň urobili dostatočné zásoby v predchádzajúcich dňoch.

Od 22. decembra (piatok) bude zásobovanie pitnou vodou prebiehať podľa nového harmonogramu: od 15.30 do17.00 pred obecným úradom.

Žiadame obyvateľov, ktorí zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov si nevedia zabezpečiť donášku vody, nech sa telefonicky prihlásia na obecnom úrade, na čisle 55 97 209 alebo 0905/753089.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Prosíme Vás, aby ste sledovali oznamy obecného rozhlasu.