História

Prvá zmienka o obci sa datuje z roku 1253 pod názvom obce Gyurgsuka alebo aj po názvom Gurgsuka.

V časových postupnostiach sa názov obce mnohokrát zmenil:

  • z rokov 1254-5 ako Gursuca
  • z roku 1413 ako Gyersoka
  • z roku 1431 ako Gyerszeka
  • z roku 1786 ako Derczika

Prvé zmienky o obci z  roku 1253 hovoria o tom, že obec patrila pod Bratislavský hrad až do 14-teho storočia. Od 14-teho storočia patrila miestnym zemanom a potom v 17. storočí rodinám Méhesovcov, Baloghovcov a iným.

Historické záznamy takisto hovoria o najväčšom rozkvite obce, keď v roku 1828 mala 112 domov a 818 obyvateľov.

V rokoch 1915-1938 bola pripojená obec k Maďarsku.

Od roku 1948 do súčastnosti sa obec nazýva Jurová alebo maďarsky jej ostal názov Dercsika.