Úvod

Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Jurová

V dnešnej dobe informatizácie je oficiálna stránka obcí už neoddeliteľnou súčasťou administratívnej vybavenosti obcí . Táto stránka spĺňa všetky štandardy zákona Č. 275/2006 Z. z.. Pôvodná stránka už bola zastaralá, takže sme vypracovali novú a dúfame, že lepšiu. Postupne ju budeme vylepšovať, upravovať a doplňať.
Stránka je venovaná nielen našim občanom, ale aj občanom, ktorí by sa radi o našej obci niečo dozvedeli.

Oznámenia

Oznámenia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred...
Vážení občania ! Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a...
Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu Podozrivé materiály sa vo väčšine...